Vergadering



Vergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-11-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
12
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage