VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-03-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
0
1
0
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage