VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-05-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
1
2
1
3
2
4
2
14
5
2
4
15
4
8
4
2
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage