VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-06-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
1
13
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage