VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-11-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: L.M. Nijkamp
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
1
3
3
10
2
3
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage