VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-09-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
0
0
3
0
0
2
4
1
2
3
3
2
3
7
6
2
2
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage