VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-04-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
0
3
2
1
5
10
4
3
8
11
2
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage