VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-06-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
1
8
8
4
2
3
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage