VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-02-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
1
0
0
2
3
1
16
3
1
11
10
13
2
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage