VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-10-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.G.J. Ramaker
Griffier: J. Leegwater
0
1
0
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage