VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-06-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
0
1
0
2
2
1
5
13
3
3
5
7
3
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage