VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-11-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
1
20
6
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage