VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-10-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
0
0
5
1
5
5
1
6
5
3
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage