VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-11-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
0
1
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage