VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-01-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
0
2
1
4
1
2
10
9
3
2
5
6
5
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage