VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-05-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
1
1
0
1
5
4
6
7
5
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage