VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-03-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
1
3
3
4
4
7
20
3
4
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage