VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-06-2017 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
0
1
0
2
2
1
14
8
8
5
8
8
6
13
22
2
8
3
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage