VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-09-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: L.M. Nijkamp
Griffier: J. Leegwater
0
0
2
1
7
5
3
2
3
5
4
7
2
1
1
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage