VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-06-2017 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
10
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage