VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-01-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
1
4
8
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage