VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-02-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
0
0
0
4
2
1
5
3
4
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage