VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-12-2016 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
0
2
0
1
7
2
5
5
2
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage