VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 11-07-2016 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: H.J. van der Woude
0
0
0
1
6
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage