VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-11-2015 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
1
13
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage