Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-09-2015 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C.P. Noten
Griffier: J. Leegwater
1
2
0
0
1
2
1
8
5
4
4
2
5
5
3
6
2
5
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage