VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 03-02-2014 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Han Noten
Griffier: Joost Leegwater
0
0
1
6
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage