VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-01-2014 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Han Noten
Griffier: Joost Leegwater
4
0
1
1
3
1
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage