VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-09-2014 19:30 uur


Raadzaal
0
1
Voorzitter: Han Noten
Griffier: Joost Leegwater
1
1
5
4
6
4
4
4
3
4
4
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage