VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-10-2014 19:30 uur


Raadzaal
0
4
Voorzitter: Han Noten
Griffier: Joost Leegwater
0
1
1
3
4
2
2
6
3
3
5
14
1
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage