VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-06-2014 18:00 uur


Raadzaal
0
2
1
Voorzitter: Han Noten
Griffier: Joost Leegwater
6
2
9
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage