VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-02-2013 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Han Noten
Griffier: Nancy IJnema
3
0
0
1
3
3
1
1
1
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage