VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-06-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
0
Voorzitter: Han Noten
Griffier: Nancy IJnema
1
8
16
6
1
24
2
2
5
2
3
2
7
2
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage