VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-04-2013 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Han Noten
Griffier: Nancy IJnema
1
0
1
1
1
2
5
4
2
8
4
9
2
2
3
4
3
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage