VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-06-2013 19:00 uur


Raadzaal
0
0
1
Voorzitter: Han Noten
Griffier: Nancy IJnema
5
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage