VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 14-10-2013 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Han Noten
Griffier: Joost Leegwater
2
0
0
0
1
3
5
4
3
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage