VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-12-2012 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Han Noten
0
0
0
1
8
5
2
2
6
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage