VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-10-2006 19:30:00 uur


 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage