Miriam Veldkamp

Naam: Miriam Veldkamp

Raadslid, CDA
Lid gemeenteraad, Gemeenteraad
Raadslid, Raadscommissie
m.veldkamp@raaddalfsen.nl
Raadslid Actief sinds 01 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Persoonlijke situatie

Ik ben moeder van vier kinderen en echtgenote van Jan. Samen met hond Robbie wonen we in de kern Hoonhorst. Ik werk parttime als verpleegkundige en Hartfunctielaborant in het ziekenhuis. Lezen doe graag (geschiedenis, biografieën, Bijbel en natuur) en in Hoonhorst ben ik actief bij volleybal en toneel. 

Verder ben ik christelijk betrokken bij de PKN-gemeente in Dalfsen waar ik actief ben bij de Tienerkerk. En natuurlijk kun je mij op de markt in Dalfsen vinden op zoek naar brood, fruit en koffie met een praatje (ben altijd te laat thuis!).

Wat maakt het werk als raadslid voor jou zo waardevol? 

Namens het CDA, sta ik voor een waarde(n)volle middenpositie in de Dalfser samenleving. Christelijk geïnspireerd, met hierbij het credo: fatsoen moet je doen!  Dat betekent dat er mouwen opgestroopt moeten worden om zelf, en als dit niet kan, samen onze gemeente goed en mooi te houden.

Ik ben steeds op zoek naar wat er speelt in de samenleving van onze gemeente. Heb mijn oren en ogen open voor iedereen. En hierbij heb ik als focus het sociale domein (WMO, Participatie, Jeugdzorg, Ambulante verslavingszorg) maar ook monumenten en archeologie !

Waarover kunnen inwoners met jou in gesprek gaan? 

Inwoners kunnen eigenlijk wel over alles met mij in gesprek. Ik kan onderwerpen die niet direct mijn aandachtsgebied zijn, altijd meenemen naar onze fractievergadering waar we het in een breder verband kunnen bespreken. Soms is alleen luisteren ook voldoende en blijken er bijvoorbeeld al voldoende contacten met de gemeente te zijn.

Welke onderwerpen wil jij in de gemeenteraad meer aandacht geven de komende tijd?

De komende tijd zou ik als raadslid namens het CDA, mijn focus op de onderwerpen die binnen het sociale domein liggen willen scherpstellen. Ik ben nu (januari 2024) 1,5 jaar onderweg als raadslid en dat betekent niet dat ik vanaf dag 1 alles paraat had. Veel geleerd in de CDA fractie, de raad en bijvoorbeeld contact gemaakt met verpleegkundigen die binnen onze gemeente werkzaam zijn.

Mijn persoonlijke aandachtspunt is gemeentefinanciën. Hiervoor ga ik in mei 2024 een cursus volgen. Erg belangrijk omdat er veel op ons afkomt de komende jaren en we ons gemeenschappelijk opgebrachte geld verantwoord moeten besteden !

De omslag in de vergadercultuur die we als raad begin 2024 gemaakt hebben in het kader van Goed goan, spreekt mij erg aan. Een lage drempel voor inwoners om onderwerpen aan te kaarten in het gemeentehuis en het als raad naar de inwoners van de verschillende kernen toe gaan. Dat vind ik als volksvertegenwoordiger de juiste beweging !

Contactinformatie

Esakkers 8, 7722 MK  Dalfsen

Tel.: 06-10233915

Nevenfuncties

  • Hartfunctielaborant Deventer Ziekenhuis (bezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 01 jun. 2022 Raadslid, CDA
  • Actief sinds 01 jun. 2022 Lid gemeenteraad, Gemeenteraad
  • Actief sinds 01 jun. 2022 Raadslid, Raadscommissie

2022

  • 25 apr. 2022 - 31 mei 2022 Commissielid, CDA
  • 25 apr. 2022 - 31 mei 2022 Commissielid, Raadscommissie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens