Erica van Lente

Naam: Erica van Lente

Voorzitter, Gemeenteraad
Burgemeester, Agendacommissie
Burgemeester, College van Burgemeester & Wethouders
Voorzitter Actief sinds 14 jan. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Bereikbaar via het bestuurssecretariaat op telefoonnummer 0529-488 302.

Bezoekadres: Raadhuisstraat 1, Dalfsen
Postadres: Postbus 35, 7720 AA, Dalfsen

Nevenfuncties

Nevenfuncties vanuit de functie als burgemeester van Dalfsen:

  • Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland (onbezoldigd)
  • Lid en voorzitter bestuur Shared Service Centrum ONS (onbezoldigd)
  • Politie District IJsselland, bestuurlijke gids stuurploeg (onbezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Dalfsen Werkt (onbezoldigd)
  • Regio Zwolle: lid Regiobestuur, lid Raad van Advies, voorzitter Tafel Energie, lid Tafel Leefomgeving, lid Bestuurlijke en Maatschappelijke Adviesgroep Verstedelijkingsstratiegie (onbezoldigd)

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

  • Lid Raad van Toezicht Hogeschool Windesheim (bezoldiging 2022 € 14.351,- bruto)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 14 jan. 2019 Voorzitter, Gemeenteraad
  • Actief sinds 14 jan. 2019 Burgemeester, Agendacommissie
  • Actief sinds 14 jan. 2019 Burgemeester, College van Burgemeester & Wethouders
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens