Erica van Lente

Voorzitter Actief sinds 14 jan. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Bereikbaar via het bestuurssecretariaat op telefoonnummer 0529-488 302.

Bezoekadres: Raadhuisstraat 1, Dalfsen
Postadres: Postbus 35, 7720 AA, Dalfsen

Nevenfuncties

Nevenfuncties vanuit de functie als burgemeester van Dalfsen:

 • Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland (onbezoldigd)
 • Lid en voorzitter bestuur Shared Service Centrum ONS (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Dalfsen Werkt (onbezoldigd)
 • Regio Zwolle: lid Regiobestuur, lid Raad van Advies (onbezoldigd)
 • VNG Overijssel: voorzitter platform Informatiesamenleving, lid bestuur

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Cosis (bezoldiging ca € 16.000 bruto p/jr)
 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool Windesheim (bezoldiging 2023 € 14.767,- bruto p/jr)
 • Lid College bodemdaling (onbezoldigd)
 • Voorzitter referendumcommissie gemeente Zwolle (onbezoldigd)

Op grond van de Gemeentewet moeten neveninkomsten uit persoonlijke titel voor een deel verrekend worden. Dit betekent dat circa € 7.000 per jaar in mindering wordt gebracht op de bezoldiging die de burgemeester van de gemeente ontvangt. 

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 14 jan. 2019 Voorzitter, Gemeenteraad
 • Actief sinds 14 jan. 2019 Burgemeester, College van Burgemeester & Wethouders
 • Actief sinds 14 jan. 2019 Burgemeester, Agendacommissie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens