Ter afdoening in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Brf, Inwoner, Kantmarkering bij fietspaden, 20221221 1 document

Brf Werkgroep Vergroenen, Plan transformatie Buldersweg, zaaknr 678179, 20221219 1 document

Lbr VNG, 22-066, Instrumenten overheidscommunicatie en digitale toegankelijkheid., zaaknr. 677545, 20121212 1 document

Lbr VNG, 22-065, Ledenbrief Nationale programma's NOVEX, Woningbouw e.a., zaaknr 677179, 20121212 1 document

Brf Inwoners, Crisisnoodopvang Hof van Dalfsen, zaaknr 671867, 20221121 1 document

Lbr VNG, 22-052, Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire, zaaknr 671610, 20221004 1 document

Zienswijzen ontwerp besluit omgevingsvergunning Zonnepark Hooiweg 2 documenten

Brf Provincie Overijssel, Implementatieplan 'Regierol regionale energie-infrastructuur, zaaknr 665713, 20220711 1 document

Lbr VNG, 22-044, Ontwikkelingen asielopvang en vluchtelingen, zaaknr. 666267, 20220718 1 document

Brf RTV Vechtdal, Structurele financiële bijdrage Dalfsen aan RTV Vechtdal, zaaknr 663895, 20220621 1 document

Lbr VNG, 22-043, Versterken gemeentelijke dienstverlening - samen aan de lat, zaaknr 666310, 20220718 1 document

Brf Inwoners, Voornemen oprichting landgoed Nieuw Meele, zaaknr 669717, 20220905 1 document

Lbr VNG, 22-041, Verkeersveiligheid subsidie en ondersteuning voor gemeenten, zaaknr 665600, 07072022 1 document

Brf Inwoners, Plannen Meeleweg 71, zaaknr 669235, 20220829 1 document

Brf Inwoner, Asielopvang kern Nieuwleusen, zaaknr 666916, 20220725 1 document

Brf De Omgevingsadviseurs, Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan 17e herz Bp BG Hoevenweg 6 en 8, zaaknr 665095, 20220705 1 document

Brf Inwoners, Bouwplannen Lemelerveld, zaaknr 666959, 20220725 1 document

Brf Inwoners, Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan 't Febriek Zuid II, Lemelerveld, zaaknr 666327, 20220718 1 document

Brf Inwoners, Voornemen oprichting landgoed Nieuw Meele, zaaknr 669654, 20220905 1 document

Brf Inwoners, Nieuwbouwplannen Lemelerveld, zaaknr 670257, 20220912 1 document

Brf Inwoners, Voorstel bouwplannen Lemelerveld, zaaknr 670166, 20220912 1 document

Lbr VNG, 22-047, Standaardisatie Haven en Haal Centraal-specificaties, zaaknr 669866, 20220908 1 document

Brf Inwoner, Voornemen oprichting landgoed Nieuw Meele, zaaknr 668206, 20220822 1 document

Lbr VNG, 22-040, Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023, zaaknr 664670, 20220627 1 document

Brf Inwoners, Nieuw landgoed Meeleweg, zaaknr 670179, 20220913 1 document

Brf Inwoners, Landgoed De nieuwe Meele, zaaknr 668859, 20220825 1 document

Brf Camperpunt, Vragen APV, zaaknr 671021, 20220929 1 document

Brf Inwoner, Naleving hondenbeleid in nieuwbouwplan Oosterdalfsen Noord, zaaknr 670860, 20220927 1 document

Brf Inwoners, Nieuw landgoed aan de Meeleweg, zaaknr 670670, 20220919 1 document

Brf Stichting Suicide Preventie Centrum, Suicide preventie, zaaknr 670688, 20220919 1 document

Brf OOZ, Voordracht benoeming leden Raad van Toezicht St. Openbaar Onderwijs Zwolle, zaaknr 664952, 20220630 1 document

Lbr VNG, 22-033, Doorstart hervormingsagenda jeugd, zaaknr 662110, 20220531 1 document

Brf Inwoners, Zienswijze Burgemeester Backxlaan 316 - 328, zaaknr 663057, 20220614 1 document

Brf Inwoner, Aanbevelingen eventuele komst AMA's in de Lantaren, zaaknr 663038, 20220609 1 document

Brf Platform Gehandicapten Dalfsen, Prioriteiten jaarverslag, zaaknr 662741, 20220609 1 document

Lbr VNG, 22-034, Ontwikkelingen Oekraïne, zaaknr 662458, 20220602 1 document

Lbr VNG, 22-026, Ontwikkelingen Oekraïne, zaaknr 659048, 20220428 1 document

Lbr VNG, 22-031, Opvang Asielzoekers, zaaknr 662113, 220531 1 document

Brf Provincie Overijssel, Informatie voor uw begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, zaaknr 658634, 20220428 1 document

Brf Ondernemersvereniging Lemelerveld, Opvang AMV's in Lemelerveld, zaaknr 661520, 20220523 1 document

Brf Inwoner, Plaatsing alleenstaande minderjarige asielzoekers locatie Posthoorn Lemelerveld, zaaknr 660939, 20220517 1 document

Lbr VNG, 22-029, Inwerkingtreding en implementatie van de Wet open overheid, zaaknr 660827, 20220517 1 document

Lbr VNG, 2022-023, Ontwikkelingen Oekraine, zaaknr 658007, 20220419 1 document

Brf, Inwoner Dalfsen Noord, Voorkeursrecht en wijkersbeleid, zaaknr 630874, 20220310 1 document

Lbr VNG, 22-009, Model Verordening leges i.v.m. Omgevingswet, zaaknr 653884, 20220302 1 document

Lbr VNG, 22-016, Gevolgen oorlog Oekraïne, zaaknr 655749, 20220322 1 document

Lbr VNG, 22-021, Ontwikkelingen Oekraine, zaaknr 656762, 20220405 1 document

Lbr VNG 22-018, Ventilatie in schoolgebouwen en brede opgave onderwijshuisvesting, zaaknr 656126, 20220329 1 document

Lbr VNG 22-019, Gevolgen van de oorlog in Oekraïne, zaaknr 656383, 20220329 1 document

Brf Werkgroep Hondenspeelveld Dalfsen, Burgerinitiatief Hondenspeelveld Dalfsen, zaaknr 653789, 20220224 1 document

Brief Inwoners, Zienswijze - Bedreiging natuurpark Bellingeweer, zaaknr 652771, 20220215 1 document

Lbr VNG, 22-008, Nieuwe gemeentelijke taak prenatale huisbezoeken JGZ, zaaknr 652347, 20220210 1 document

Brf inwoners, Buurthuis Ankum Vossersteeg, zaaknr 652413, 20220210 1 document

Lbr VNG, 22-003, Wijziging VNG Huisvestingsmodel, zaaknr 649945, 20220117 1 document