Ter afdoening in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Lbr VNG 20-092, Ondersteuning voor toezichts en handhavingstaken bij gemeenten tijdelijke banen, zaaknr 627853, 20201217 1 document

Lbr VNG 20-090, Ambtshalve verlengen van beschermd wonen en aanleveren kostengegevens beschermd wonen, zaaknr 627842, 20201217 1 document

Brf Koninklijke Horeca Nederland, afd Zwolle, Geef de horeca toekomstperspectief, zaaknr 627410, 20201208 1 document

Brf inwoner, Bekendmaking raadsmemo's, zaaknr 626205, 20201110 1 document

Lbr VNG 20-081, Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire, zaaknr 626305, 20201110 1 document

Lbr VNG 20-078, Voortgang ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg, zaaknr 625820, 20201103 1 document

Lbr VNG 20-083, Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief, zaaknr 626835, 20201126 1 document

Brf Inwoner, Starterswoningen Lemelerveld, zaaknr 624789, 20201019 1 document

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging GGD 2020-2, zaaknr 625095, 20201015 1 document

Lbr VNG 20-066, Sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeenten, zaaknr 625208, 20201015 1 document

Lbr VNG 20-069, Archivering tekstberichten, zaaknr 624487, 20201001 1 document

Brf Zonnepark Dalfsen B.V., Bezwaar besluit zonnepark Hoevenweg, zaaknr 621763, 20200806 1 document

Brf inwoner, Staat van onderhoud diverse wegen, zaaknr 623830, 20200910 1 document

Lbr VNG 20-060, Norm voor opdrachtgeverschap, zaaknr 623083, 20200827 1 document

Lbr VNG 20-059, Ontwikkelingen geo-domein en beeindiging dienstverl Dataland, zaaknr 622318, 20200810 1 document

Brf VR IJsselland, 1e Bestuursrapportage 2020, zaaknr 621577, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-054, Verbeteragenda Wmo hulpmiddelen, zaaknr 621445, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-050, Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO, zaaknr 621170, 20200721 1 document

Brf RSJ IJsselland, begroting 2021 en jaarrekening 2019, zaaknr 620695, 20200702 1 document

Brf J. Nijhuis, Analyse Gemeentefonds, zaaknr 615322, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-031, Uitvoeringslasten klimaatakkoord, zaaknr 620004, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-030, Definitieve voorstellen ledenraadpleging, zaaknr 619940, 20200611 1 document

Brf Sportvisserij Oost-Nederland, Regionale Energie Strategie, zaaknr 619441, 20200602 1 document

Brf inwoner, Sinterklaasfeest 2020, zaaknr 619710, 20200608 1 document

Lbr VNG 20-028, Rechtzetten scheefheid Waarborgfonds Sociale Woningbouw, zaaknr 619680, 20200608 1 document

Brf UN Women Nederland, Uitnodiging deelname campagne Orange the World, zaaknr 619535, 20200604 1 document

Lbr VNG 20-024, Handvatten voor de uitvoering van de archiefwet, zaaknr 619276, 20200602 1 document

Brf NVVN, Verenigde Naties 75 jaar in 2020, zaaknr 619156, 20200528 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2019 definitief, zaaknr 619061, 20200528 1 document

Lbr VNG 20-020, Ledenraadpleging ivm uitstel ALV tot sept 2020, zaaknr 618870, 20200518 1 document

Brf Van Zuthphen Kant Hollema advocaten, Centrumplan Dalfsen - bezwaar mevr Frijling, zaaknr 615902, 20200514 1 document

Lbr VNG 20-019, Ledenraadpleging Cao SW 2020, zaaknr 618576, 20200511 1 document

Brf Alles voor mekaar, Noodkreet eenzame ouderen, zaaknr 618476, 20200507 1 document

Brf Retail Platform Overijssel, Versnelde aanpak van binnensteden en retail in Overijssel, zaaknr 618480, 20200507 1 document

Brf OD IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 617119, 20200416 11 documenten

Brf VR IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2019, zaaknr 617043, 20200416 1 document

Brf GGD IJsselland, conceptbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zaaknr 616963, 20200414 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2019, zaaknr 616963, 20200414 1 document

Brf BVVW, Permanente bewoning recreatie, zaaknr 616968, 20200414 1 document

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en begroting 2021 en jaarrekening 2019 Dalfsen, zaaknr 616526, 20200409 1 document

Brf VR IJsselland, concept programmabegroting 2021, zaaknr 616457, 20200402 1 document

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2020-1, zaaknr 616116, 20200324 1 document

Brf Milieudefensie, Biomassa-installaties en de Warmtetransitievisie, zaaknr 616005, 20200319 1 document

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, Parkeerkaarten Gehandicapten, zaaknr 615765, 20200316 1 document

Brf bewoners, Confetti tijdens Carnavals optocht, zaaknr 615247, 20200303 1 document

Brf J.T., Suggestie Centrumplan, zaaknr 614999, 20200220 1 document

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2021, zaaknr 613646, 20200127 1 document

Lbr VNG 20-001, Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca, zaaknr 613361, 20200120 1 document

Lbr VNG 19-108, Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo, zaaknr 612293, 20200107 1 document

Lbr VNG 19-107, Wet electronische publicaties, zaaknr 612041, 20200107 1 document

Lbr VNG 19-106, Onafhankelijke cliëntonderst, Hulpmiddelencentr en stvzkn diverse onderwerpen SD, zaaknr 612015, 20200107 1 document