Ter afdoening in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Lbr VNG, 23-021, Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH) 1 document

Brf, Stichting Drugsbeleid, Burgerberaad drugs 1 document

Brf, SGN, Petitie Dalfsen voor Soedan 1 document

Lbr VNG, 23-016, Actuele opgaven asielopvang, huisvesting statushouders en integratie 1 document

Brf, Inwoner, Omheind hondenspeelveld in kern Dalfsen 1 document

Brf, OVAL, Input re-integratieverordening Participatiewet - jobcoaching 1 document

Lbr VNG, 23-014, Principeakkoord hervormingsagenda jeugd 1 document

Lbr VNG, 23-013, Uitvoeringsmiddelen energietransitie 1 document

Brf, Ondernemend Dalfsen, Reactie Ondernemend Dalfsen op Parkeeronderzoek 1 document

Brf, Prins Zes B.V., Ontheffing Klimaatwinkelstraat 1 document

Lbr VNG, Verbetering jeugdbeschermingsketen op korte en lange termijn 1 document

Brf, Alzheimer Nederland, Gemeenten aan zet in 2023 1 document

Lbr VNG, GALA en aanvragen brede SPUK 1 document

Lbr VNG, Oproep bijdrage Giro555 Turkije en Syrie 1 document

Lbr VNG, CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet 1 document

Lbr VNG, Informatiepunten digitale overheid 1 document