Ter afdoening in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Brf Inwoners, Crisisnoodopvang Hof van Dalfsen, zaaknr 671867, 20221121 1 document

Lbr VNG, 22-052, Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire, zaaknr 671610, 20221004 1 document

Zienswijzen ontwerp besluit omgevingsvergunning Zonnepark Hooiweg 2 documenten

Brf Camperpunt, Vragen APV, zaaknr 671021, 20220929 1 document

Brf Inwoner, Naleving hondenbeleid in nieuwbouwplan Oosterdalfsen Noord, zaaknr 670860, 20220927 1 document

Brf Inwoners, Nieuw landgoed aan de Meeleweg, zaaknr 670670, 20220919 1 document

Brf Stichting Suicide Preventie Centrum, Suicide preventie, zaaknr 670688, 20220919 1 document

Brf OOZ, Voordracht benoeming leden Raad van Toezicht St. Openbaar Onderwijs Zwolle, zaaknr 664952, 20220630 1 document