Afgehandeld: Voor kennisgeving aangenomen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Brf NVVK, Jubileumonderzoek Meetbare en merkbare waarde financiele hulpverlening, zaaknr 665537, 20220707 1 document

Lbr VNG, 22-036, Handreiking leegstand woningen en agrarisch vastgoed, zaaknr 664166, 20220623 1 document

Brf Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Jaarverslag 2021, zaaknr 666205, 20220714 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2021 incl. accountantsverklaring, zaaknr 663792, 20220616 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Eerste Bestuursrapportage 2022, zaaknr 665053, 20220630 1 document

Brf Regio Zwolle, Jaarverslag 2021, zaaknr 663816, 20220616 1 document

Lbr VNG, 22-037, Nazending ALV 29 juni 2022, zaaknr 664159, 20220621 1 document

Brf Hide&b, Tijdelijke natuurrecreatie ter ondersteuning van boeren in transitie, zaaknr 665477, 20220707 1 document

Brf Ondernemers en initiatiefnemers, Diverse ontwikkelingen Prinsenstraat-Centrum Dalfsen, zaaknr 669371, 20220901 1 document

Brf Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust, Ontheffing Zondagswet, zaaknr 669112, 20220830 1 document

Brf Inwoner, Dwangmaatregel Staatssecretaris in Tubbergen, zaaknr 669162, 20220830 1 document

Brf Stichting OOZ, Jaarstukken 2021, zaaknr 669255, 20220830 1 document

Brf VNG, Jaarverslag 2021, zaaknr 667674, 20220825 1 document

Brf Stichting Drugsbeleid, Burgerberaad drugs, zaaknr 668501, 20220823 1 document

Brf Inwoner, Enquête woonbehoefte, zaaknr 666207, 20220823 1 document

Brf RDA, Zienwijze Dilemma's in de wildopvang, zaaknr 666485, 20220718 1 document

Brf Inwoner, Verzoek aan B&W mede oplossing woningnood en verbetering inrichtingsplannen gemeente, zaaknr 668425, 20220823 1 document

Lbr VNG, 22-045, Stikstof, zaaknr 666824, 20220728 1 document

Brf M.E.J. Veldkamp, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Lbr VNG, 22-048, Bestuurlijke afspraken opvangcrisis, zaaknr 669136, 20220830 1 document

Lbr VNG, 22-038, Inzet crisisaanpak asielopvang, zaaknr 664413, 20220623 1 document

Brf J.B. Upper, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf A. Schuurman, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, Jaarverslag 2021, zaaknr 661886, 20220531 1 document

Brf Drents Overijsselse Delta, Waterexcursie, zaaknr 661821, 20220530 1 document

Brf Orange the World, Uitnodiging Orange the World campagne, zaaknr 661884, 20220530 1 document

Brf J.G.J. Ramaker, Niet aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf A.J. Schuurman, Niet aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf J.W. Uitslag, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf R.W.J. van Leeuwen, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf A.J. Ramerman, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Lbr VNG, 22-035, Uitnodiging ALV 29 juni 2022, zaaknr 662459, 20220602 1 document

Brf SVWN, Visitatie woningbouwcorporaties, zaaknr 662561, 20220609 1 document

Brf Inwoners, Afschrift van brief aan B&W inzake Verkenning De Lantaren, zaaknr 661275, 20220519 1 document

Brf Inwoner, Nagekomen reactie, 8e verzamelplan buitengebied, 20220419 1 document

Brf Belangengroepen, afschrift brief GS, Gewenste regie ruimtelijke ontwikkelingen grensgebied Zwolle-Dalfsen-Staphorst, zaaknr 657767, 20220419 1 document

Brf Inwoner, Nagekomen reactie, Kaderstelling uitvoeringsontwerp klimaatwinkelstraat, 20220419 1 document

Lbr VNG, 22-028, Programma Een thuis voor iedereen huisvesting aandachtsgroepen, zaaknr 660386 , 20220517 1 document

Lbr VNG, 22-027, Vervolg herijking gemeentefonds, zaaknr 659433, 20220503 1 document

Brf VNG, 22-013, Oproep opvangplekken voor Oekrainers door gemeenten, zaaknr 654559, 20220307 1 document

Lbr VNG, 22-014, Omgevingswet, zaaknr 654976, 20220314 1 document

Lbr VNG, 22-012, Ondersteuning Oekraïne, zaaknr 654101, 20220302 1 document

Brf Ministerie OCW, Coronasteun 2e helft 2021 via algemene uitkering cultuur, zaaknr 653930, 20220303 1 document

Brf Inwoner, Tiny houses, zaaknr 653887, 20220224 1 document

Brf Inwoner, Tiny house in buitengebied, zaaknr 653799, 20220224 1 document

Brf Agnieten College Nieuwleusen, Uitslag verkiezingen Agenieten College, 20220317 1 document

Brf Inwoner, Informatie Tiny houses, Stichting Peel Natuurdorpen, zaaknr 653556, 20220221 1 document

Brf Bunschoten-Spakenburg, Nieuw model marktverordening VNG, zaaknr 602604, 20220224 1 document

Brf Inwoner, Bijdrage oplossen woningnood, zaaknr 656654, 20220405 1 document

Lbr VNG, 22-20, Agenda digitale grondrechten en ethiek, zaaknr 656693, 20220405 1 document

Lbr VNG, 22-22, Stand van zaken gesprekken kabinet, zaaknr 657396, 20220412 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Kadernota 2023, zaaknr 655645, 20220321 1 document

Brf Ekwadraat, Snel en duurzaam van Russisch gas af, zaaknr 656665, 20220405 1 document

Brf GGD IJsselland, Bewogen vanuit eigen regie, opbrengsten bestuursagenda GGD IJsselland, zaaknr 653479, 20220221 1 document

Brf Kunsten '92, Laat de culturele en creatieve sector niet vallen, zaaknr 657854, 20220414 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2021, zaaknr 657009, 20220407 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2021, zaaknr 658012 1 document

Brf Informateur, Verslag en advies Informatieronde Dalfsen GR 2022, zaaknr 658472 1 document

Brf Inwoner, Tiny houses en kleine woningen buitengebied Dalfsen, zaaknr 653458, 20220221 1 document

Brf Public affairs - Regio Zwolle, jaarverslag 2021, zaaknr 652722, 20220215 1 document

Brf Stophoutrook.nu, Brandbrief houtrook, zaaknr 652023, 20220208 1 document

Brf Inwoner, Plastic afval, zaaknr 651995, 20220208 1 document

Brf WISE, Opslag kernafval, zaaknr 651782, 20220208 1 document

Lbr VNG, 22-007, Nadere duiding financiële gevolgen coalitieakkoord, zaaknr 651763, 20220208 1 document

Brf NSWZ, CBT bij zwemles, zaaknr 651755, 20220208 1 document

Brf Werkgroep N377 moet Veilig, (her)inrichting N377 door Nieuwleusen, zaaknr 651635, 20220203 1 document

Brf Nakad Law, Consultatie EU Commissie over de rule of law, zaaknr 651224, 20220201 1 document

Lbr VNG, 22-002, Nazending Extra ALV 13 januari 2022, zaaknr 649009, 20220113 1 document

Brf SONT, Maart streektaalmaand, zaaknr 649749, 20220113 1 document

Brf inwoner, Opmerkingen locatie pilot Tiny Houses spoedzoekers, zaaknr 649447, 20220111 1 document

Brf Provincie Overijssel, Toezichtsvorm begroting 2022, zaaknr 648041, 20220103 1 document