Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college gesteld

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

download

Exporteren naar

PDF Excel

Lbr VNG, 22-033, Doorstart hervormingsagenda jeugd, zaaknr 662110, 20220531 1 document

Brf Inwoners, Zienswijze Burgemeester Backxlaan 316 - 328, zaaknr 663057, 20220614 1 document

Brf Inwoner, Aanbevelingen eventuele komst AMA's in de Lantaren, zaaknr 663038, 20220609 1 document

Brf Platform Gehandicapten Dalfsen, Prioriteiten jaarverslag, zaaknr 662741, 20220609 1 document

Lbr VNG, 22-034, Ontwikkelingen Oekraïne, zaaknr 662458, 20220602 1 document

Lbr VNG, 22-026, Ontwikkelingen Oekraïne, zaaknr 659048, 20220428 1 document

Lbr VNG, 22-031, Opvang Asielzoekers, zaaknr 662113, 220531 1 document

Brf Provincie Overijssel, Informatie voor uw begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, zaaknr 658634, 20220428 1 document

Brf Ondernemersvereniging Lemelerveld, Opvang AMV's in Lemelerveld, zaaknr 661520, 20220523 1 document

Brf Inwoner, Plaatsing alleenstaande minderjarige asielzoekers locatie Posthoorn Lemelerveld, zaaknr 660939, 20220517 1 document

Lbr VNG, 22-029, Inwerkingtreding en implementatie van de Wet open overheid, zaaknr 660827, 20220517 1 document

Lbr VNG, 2022-023, Ontwikkelingen Oekraine, zaaknr 658007, 20220419 1 document

Brf, Inwoner Dalfsen Noord, Voorkeursrecht en wijkersbeleid, zaaknr 630874, 20220310 1 document

Lbr VNG, 22-009, Model Verordening leges i.v.m. Omgevingswet, zaaknr 653884, 20220302 1 document

Lbr VNG, 22-016, Gevolgen oorlog Oekraïne, zaaknr 655749, 20220322 1 document

Lbr VNG, 22-021, Ontwikkelingen Oekraine, zaaknr 656762, 20220405 1 document

Lbr VNG 22-018, Ventilatie in schoolgebouwen en brede opgave onderwijshuisvesting, zaaknr 656126, 20220329 1 document

Lbr VNG 22-019, Gevolgen van de oorlog in Oekraïne, zaaknr 656383, 20220329 1 document

Brf Werkgroep Hondenspeelveld Dalfsen, Burgerinitiatief Hondenspeelveld Dalfsen, zaaknr 653789, 20220224 1 document

Brief Inwoners, Zienswijze - Bedreiging natuurpark Bellingeweer, zaaknr 652771, 20220215 1 document

Lbr VNG, 22-008, Nieuwe gemeentelijke taak prenatale huisbezoeken JGZ, zaaknr 652347, 20220210 1 document

Brf inwoners, Buurthuis Ankum Vossersteeg, zaaknr 652413, 20220210 1 document

Lbr VNG, 22-003, Wijziging VNG Huisvestingsmodel, zaaknr 649945, 20220117 1 document