Afgehandeld: Ter afdoening in handen van de griffier gesteld

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Brf G.R. Doornewaard, ontslag als plv griffier, 20220905 1 document

Lbr VNG, 22-024, Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 658762, 20220426 1 document

Brf VNG Overijssel, Kandidaatstellingsprocedure VNG-bestuur en commissies 2022, zaaknr 658712, 20220425 1 document

Lbr VNG 22-017, Wijzigingen VNG-model Reglement van Orde gemeenteraad en VNG model Verordening op de raadscommissies, zaaknr 656049 , 20220329 1 document

Brf Ministerie BZK, Vooraankondiging monitor Integriteit & Veiligheid 2022, 20220127 1 document