Afgehandeld: Ter advisering in handen van het college gesteld

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

download

Exporteren naar

PDF Excel

Brf SSC ONS, Kaderbrief en Ontwerpbegroting 2023, zaaknr 658123, 20220503 1 document

Brf SSC ONS, Jaarstukken 2021, zaaknr 658123 , 20220503 1 document

Lbr VNG, 22-025, Modelverordening behandeling bezwaarschriften, zaaknr 659133, 20220503 1 document

Brf Omgevingsdienst IJsselland, Begrotingswijziging 2021 en 2022 Omgevingsdienst IJsselland, zaaknr 654115, 20220302 1 document

Lbr VNG, 22-010, Asiel, zaaknr 653874, 20220302 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Concept Programmabegroting 2023, zaaknr 656486, 20220405 1 document

Brf, inwoners, inspraak bouwplannen Lemelerveld, zaaknr 655991, 20220329 1 document

Brf Inwoner, Reactie 8e wijziging bestemmingsplan buitengebied, zaaknr 657224, 20220407 1 document

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en begroting 2023, jaarverslag 2021 incl jaarrekening, zaaknr 657598, 20220414 1 document

Brf GGD IJsselland, Ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, zaaknr 657005, 20220414 1 document

Brf OD IJsselland, Ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarstukken 2021, zaaknr 657767, 20220419 1 document

Brf inwoner, Zienswijze 8e verzamelplan buitengebied Dalfsen, Ruimtelijke onderbouwing Brinkweg 12a, zaaknr 651215, 20220201 1 document

Brf Agrifirm, Tegenstrijdigheden 8e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen m.b.t. bestemming, zaaknr 651007, 20220127 1 document

Lbr VNG, 21-086, VNG Model Marktverordening (nieuw); aanpassingen aan Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet, zaaknr 650570, 20220125 1 document

Brf Zuidema Omgevingsrecht, Zienswijze Hoek Pastoriestraat - Pleijendal Dalfsen, zaaknr 643909 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Goed werkgeverschap na dienstongevallen, zaaknr 648091, 20220103 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Herverdeling bijdragen gemeenten, zaaknr 648089, 20220103 1 document

Zienswijzen ontwerp Omgevingsvisie 1.0 43 documenten