Afgehandeld: Ter advisering in handen van het college gesteld

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Brf FNV, Kostendelersnorm onder de 27 jaar, zaaknr 665575, 20220707 1 document

Brf SSC ONS, Kaderbrief en Ontwerpbegroting 2023, zaaknr 658123, 20220503 1 document

Brf SSC ONS, Jaarstukken 2021, zaaknr 658123 , 20220503 1 document

Lbr VNG, 22-025, Modelverordening behandeling bezwaarschriften, zaaknr 659133, 20220503 1 document

Brf Omgevingsdienst IJsselland, Begrotingswijziging 2021 en 2022 Omgevingsdienst IJsselland, zaaknr 654115, 20220302 1 document

Lbr VNG, 22-010, Asiel, zaaknr 653874, 20220302 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Concept Programmabegroting 2023, zaaknr 656486, 20220405 1 document

Brf, inwoners, inspraak bouwplannen Lemelerveld, zaaknr 655991, 20220329 1 document

Brf Inwoner, Reactie 8e wijziging bestemmingsplan buitengebied, zaaknr 657224, 20220407 1 document

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en begroting 2023, jaarverslag 2021 incl jaarrekening, zaaknr 657598, 20220414 1 document

Brf GGD IJsselland, Ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, zaaknr 657005, 20220414 1 document

Brf OD IJsselland, Ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarstukken 2021, zaaknr 657767, 20220419 1 document

Brf inwoner, Zienswijze 8e verzamelplan buitengebied Dalfsen, Ruimtelijke onderbouwing Brinkweg 12a, zaaknr 651215, 20220201 1 document

Brf Agrifirm, Tegenstrijdigheden 8e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen m.b.t. bestemming, zaaknr 651007, 20220127 1 document

Lbr VNG, 21-086, VNG Model Marktverordening (nieuw); aanpassingen aan Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet, zaaknr 650570, 20220125 1 document

Brf Zuidema Omgevingsrecht, Zienswijze Hoek Pastoriestraat - Pleijendal Dalfsen, zaaknr 643909 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Goed werkgeverschap na dienstongevallen, zaaknr 648091, 20220103 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Herverdeling bijdragen gemeenten, zaaknr 648089, 20220103 1 document

Zienswijzen ontwerp Omgevingsvisie 1.0 43 documenten