Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Lbr VNG, 22-003, Wijziging VNG Huisvestingsmodel, zaaknr 649945, 20220117 1 document

Brf Agrifirm, Tegenstrijdigheden 8e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen m.b.t. bestemming, zaaknr 651007, 20220127 1 document

Lbr VNG, 21-086, VNG Model Marktverordening (nieuw); aanpassingen aan Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet, zaaknr 650570, 20220125 1 document

Brf Zuidema Omgevingsrecht, Zienswijze Hoek Pastoriestraat - Pleijendal Dalfsen, zaaknr 643909 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Goed werkgeverschap na dienstongevallen, zaaknr 648091, 20220103 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Herverdeling bijdragen gemeenten, zaaknr 648089, 20220103 1 document

Zienswijzen ontwerp Omgevingsvisie 1.0 43 documenten

Brf Ministerie BZK, Vooraankondiging monitor Integriteit & Veiligheid 2022, 20220127 1 document

Lbr VNG, 22-002, Nazending Extra ALV 13 januari 2022, zaaknr 649009, 20220113 1 document

Brf SONT, Maart streektaalmaand, zaaknr 649749, 20220113 1 document

Brf inwoner, Opmerkingen locatie pilot Tiny Houses spoedzoekers, zaaknr 649447, 20220111 1 document

Brf Provincie Overijssel, Toezichtsvorm begroting 2022, zaaknr 648041, 20220103 1 document