Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Lbr VNG 20-092, Ondersteuning voor toezichts en handhavingstaken bij gemeenten tijdelijke banen, zaaknr 627853, 20201217 1 document

Lbr VNG 20-090, Ambtshalve verlengen van beschermd wonen en aanleveren kostengegevens beschermd wonen, zaaknr 627842, 20201217 1 document

Brf Koninklijke Horeca Nederland, afd Zwolle, Geef de horeca toekomstperspectief, zaaknr 627410, 20201208 1 document

Brf inwoner, Bekendmaking raadsmemo's, zaaknr 626205, 20201110 1 document

Lbr VNG 20-081, Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire, zaaknr 626305, 20201110 1 document

Lbr VNG 20-078, Voortgang ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg, zaaknr 625820, 20201103 1 document

Lbr VNG 20-083, Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief, zaaknr 626835, 20201126 1 document

Brf Inwoner, Starterswoningen Lemelerveld, zaaknr 624789, 20201019 1 document

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging GGD 2020-2, zaaknr 625095, 20201015 1 document

Lbr VNG 20-066, Sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeenten, zaaknr 625208, 20201015 1 document

Lbr VNG 20-069, Archivering tekstberichten, zaaknr 624487, 20201001 1 document

Brf Zonnepark Dalfsen B.V., Bezwaar besluit zonnepark Hoevenweg, zaaknr 621763, 20200806 1 document

Brf inwoner, Staat van onderhoud diverse wegen, zaaknr 623830, 20200910 1 document

Lbr VNG 20-060, Norm voor opdrachtgeverschap, zaaknr 623083, 20200827 1 document

Lbr VNG 20-059, Ontwikkelingen geo-domein en beeindiging dienstverl Dataland, zaaknr 622318, 20200810 1 document

Brf VR IJsselland, 1e Bestuursrapportage 2020, zaaknr 621577, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-054, Verbeteragenda Wmo hulpmiddelen, zaaknr 621445, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-050, Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO, zaaknr 621170, 20200721 1 document

Brf RSJ IJsselland, begroting 2021 en jaarrekening 2019, zaaknr 620695, 20200702 1 document

Brf J. Nijhuis, Analyse Gemeentefonds, zaaknr 615322, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-031, Uitvoeringslasten klimaatakkoord, zaaknr 620004, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-030, Definitieve voorstellen ledenraadpleging, zaaknr 619940, 20200611 1 document

Brf Sportvisserij Oost-Nederland, Regionale Energie Strategie, zaaknr 619441, 20200602 1 document

Brf inwoner, Sinterklaasfeest 2020, zaaknr 619710, 20200608 1 document

Lbr VNG 20-028, Rechtzetten scheefheid Waarborgfonds Sociale Woningbouw, zaaknr 619680, 20200608 1 document

Brf UN Women Nederland, Uitnodiging deelname campagne Orange the World, zaaknr 619535, 20200604 1 document

Lbr VNG 20-024, Handvatten voor de uitvoering van de archiefwet, zaaknr 619276, 20200602 1 document

Brf NVVN, Verenigde Naties 75 jaar in 2020, zaaknr 619156, 20200528 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2019 definitief, zaaknr 619061, 20200528 1 document

Lbr VNG 20-020, Ledenraadpleging ivm uitstel ALV tot sept 2020, zaaknr 618870, 20200518 1 document

Brf Van Zuthphen Kant Hollema advocaten, Centrumplan Dalfsen - bezwaar mevr Frijling, zaaknr 615902, 20200514 1 document

Lbr VNG 20-019, Ledenraadpleging Cao SW 2020, zaaknr 618576, 20200511 1 document

Brf Alles voor mekaar, Noodkreet eenzame ouderen, zaaknr 618476, 20200507 1 document

Brf Retail Platform Overijssel, Versnelde aanpak van binnensteden en retail in Overijssel, zaaknr 618480, 20200507 1 document

Brf OD IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 617119, 20200416 11 documenten

Brf VR IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2019, zaaknr 617043, 20200416 1 document

Brf GGD IJsselland, conceptbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zaaknr 616963, 20200414 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2019, zaaknr 616963, 20200414 1 document

Brf BVVW, Permanente bewoning recreatie, zaaknr 616968, 20200414 1 document

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en begroting 2021 en jaarrekening 2019 Dalfsen, zaaknr 616526, 20200409 1 document

Brf VR IJsselland, concept programmabegroting 2021, zaaknr 616457, 20200402 1 document

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2020-1, zaaknr 616116, 20200324 1 document

Brf Milieudefensie, Biomassa-installaties en de Warmtetransitievisie, zaaknr 616005, 20200319 1 document

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, Parkeerkaarten Gehandicapten, zaaknr 615765, 20200316 1 document

Brf bewoners, Confetti tijdens Carnavals optocht, zaaknr 615247, 20200303 1 document

Brf J.T., Suggestie Centrumplan, zaaknr 614999, 20200220 1 document

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2021, zaaknr 613646, 20200127 1 document

Lbr VNG 20-001, Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca, zaaknr 613361, 20200120 1 document

Lbr VNG 19-108, Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo, zaaknr 612293, 20200107 1 document

Lbr VNG 19-107, Wet electronische publicaties, zaaknr 612041, 20200107 1 document

Lbr VNG 19-106, Onafhankelijke cliëntonderst, Hulpmiddelencentr en stvzkn diverse onderwerpen SD, zaaknr 612015, 20200107 1 document

Brf inwoner, Zienswijze voorkeursrecht Dalfsen-West, structuurvisie, zaaknr 626354, 20201112 1 document

Zienswijzen ontwerp BP Recreatieterreinen en -woningen, Camping Bosvreugd 2 documenten

Zienswijzen structuurvisie Dalfsen West 6 documenten

Lbr VNG 20-085, VNG model verordening bekostiging leerlingenvervoer nieuw, zaaknr 627177, 20201203 1 document

Brf VBTM Advocaten, Zienswijze vestiging voorkeursrecht, zaaknr 626446, 20201112 1 document

Brf TPSolar, Zienswijze tegen ontwerpbesluit weigering verklaring van geen bedenkingen, zaaknr 626062, 20201110 2 documenten

Lbr VNG 20-080, Ontwikk onderwijshuisvesting en wijz VNG Model verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, zaaknr 626131, 20201105 1 document

Brf Marshoek Stroomt, Zienswijze Ontwerpbesluit weigering verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Marshoek, zaaknr 625586, 20201029 1 document

Lbr VNG 20-082, Inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19, zaaknr 626769, 20201126 1 document

Brf VR IJsselland, Werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's, zaaknr 625298, 20201020 1 document

Lbr VNG 20-075, Wijziging Model APV, zaaknr 625280, 20201015 1 document

Lbr VNG 20-074, VNG model verordening beslistermijn schuldhulpverlening nieuw, zaaknr 624966, 20201008 1 document

Lbr VNG 20-067, Vng model verordening op de gemeentelijke adviescommissie, zaaknr 624405, 20200924 1 document

Brf bewoners, Zienswijze weigering OVVGB off the grid recreatiehuisje, zaaknr 622376, 20200811 1 document

Brf Van Dedem Den Berg Stichting, Zienswijze weigering OVVGB off the grid recreatiehuisje, zaaknr 622372, 20200811 1 document

Brf M.S., Zienswijze weigering OVVGB off the grid recreatiehuisje, zaaknr 622366, 20200811 1 document

Brf Vrienden van Dalfsen, Zienswijze weigering OVVGB off the grid recreatiehuisje, zaaknr 622216, 20200608 1 document

Lbr VNG 20-053, Wijziging Model-APV zomer 2020, zaaknr 621410, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-051, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, zaaknr 621182, 20200721 1 document

Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan 10e herziening BP Kernen, Burg. Backxlaan 2 2 documenten

Brf D.J. van Gelder, Aannemen benoeming, zaaknr 624576, 20201210 1 document

Brf voorzitter centraal stembureau, Kennisgeving tijdelijke benoeming D.J. van Gelder, 20201210 1 document

Brf J.F. Borgeld, ontslag als commissielid VVD, zaaknr 625322, 20201027 1 document

Brf D.J. van Gelder, Aanneming tijdelijke benoeming, zaaknr 624355, 20201027 1 document

Brf Provincie Overijssel, Informatie voor uw begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zaaknr 619542, 20200604 1 document

Brf Kinderopvang Mathil, Leges voor exploitatie van Kinderopvang en gastouderopvang, zaaknr 627427, 20201208 1 document

Brf Museumvereniging, Corona noodsteun voor musea in uw gemeente, zaaknr 627397, 20201207 1 document

Brf Bouwbedrijf Van Pijkeren, Plan 't Holt, 20200820 5 documenten

Lbr VNG 20-094, Uitbreiding rijksvaccinatieprogramma, zaaknr 627886, 20201217 1 document

Lbr VNG 20-093, Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 22, zaaknr 627852, 20201217 1 document

Lbr VNG, Maatregelen lockdown en kamerbrief, zaaknr 627765, 20201217 1 document

Lbr VNG 20-089, Coronacrisis nr 21, zaaknr 627661, 20201214 1 document

Lbr VNG 20-088, Data delen en open maken, zaaknr 627277, 20201207 1 document

Lbr VNG 20-087, Voorbereiding ALV 12-februari-2021, zaaknr 627276, 20201207 1 document

Lbr VNG 20-086, Coronacrisis-nr-20, zaaknr 627210, 20201203 1 document

Brf Atelier Overijssel, De boom in Overijssel, zaaknr 626538, 20201116 1 document

Brf BOK, Gelden voor kunst en cultuur, zaaknr 626378, 20201112 1 document

Brf GGD IJsselland, Activiteitenprogramma 2020-2021, zaaknr 626206, 20201112 1 document

Brf ROB, Advies Goede ondersteuning, sterke democratie, zaaknr 626195, 20201112 2 documenten

Brf sVnc, Vuurwerkverbod, zaaknr 626251, 20201112 1 document

Brf Milieudefensie, Opvolging survey transitievisie warmte en biomassa-installaties, zaaknr 626137, 20201105 1 document

Lbr VNG 20-079, Corona ledennieuwsbrief, zaaknr 625976, 20201103 1 document

Lbr VNG 20-077, Uitstel buitengewone ALV wel doorgaan VNG-bestuurdersdag, zaaknr 625528, 20201026 1 document

Brf RES West-Overijssel, Informatie zoekgebieden, zaaknr 625491, 20201026 1 document

Lbr VNG 20-084, Ledennieuwsbrief coronacrisis nr 19, zaaknr 626903, 20201126 1 document

Lbr VNG 20-076, Wijziging statuten VNG, zaaknr 625313, 20201020 2 documenten

Brf BOVAK en NKB, Voorbereiding kermisseizoen 2021, zaaknr 625303, 20201019 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Laatste ontwikkelingen rond campagne 500 kinderen, zaaknr 624648, 20201008 1 document

Lbr VNG 20-073, Gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne Coronamelder, zaaknr 624934, 20201008 1 document

Lbr VNG 20-072, Gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeenten, zaaknr 624827, 20201008 1 document

Lbr VNG 20-071, Uitvoeringsbudget beschikbaar voor lokale preventieakkoorden, zaaknr 624793, 20201008 1 document

Brf Bouwend Nederland en anderen, Inspiratie voor uw begroting, zaaknr 624528, 20200928 1 document

Lbr VNG 20-070, VNG reactie op de rijksbegroting 2021, zaaknr 624438, 20200928 1 document

Lbr VNG 20-068, Tweede pakket en totaaloverzicht moties ALV 25 september 2020, zaaknr 624377, 20200924 1 document

Brf Ministerie BZK, Brandveiligheid gevels, zaaknr 616969, 20200922 1 document

Lbr VNG 20-065, Eerste pakket moties ALV 25 september 2020, zaaknr 624249, 20200921 1 document

Lbr VNG 20-064, Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota, zaaknr 624031, 20200915 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Laatste ontwikkelingen rond campagne 500kinderen, zaaknr 623878, 20200910 1 document

Lbr VNG 20-063, Compensatie van gemeenten in het kader van corona, zaaknr 623723, 20200910 1 document

Brf inwoner, Financiële draagkracht traplift, zaaknr 623598, 20200910 1 document

Lbr VNG 20-062, Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies, zaaknr 623573, 20200903 1 document

Lbr VNG 20-061, Uitnodiging ALV 25 september 2020, zaaknr 623303, 20200831 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Laatste ontwikkelingen rond campagne #500kinderen, zaaknr 619683, 20200804 1 document

Lbr VNG, Vooraankondiging digitale ALV 25 september 2020, zaaknr 621790, 20200804 1 document

Brf St Gezond Water, Nachtkoppel Viswedstrijd Vecht, zaaknr 621958, 20200730 1 document

Lbr VNG 20-057, Stand van zaken PGB 2.0 systeem, zaaknr 621634, 20200721 1 document

Brf Het Oversticht, Jaarverslag 2019 Stadsbouwmeester, zaaknr 621576, 20200721 1 document

Brf NVVK, Oproep vrijmaken middelen financiële hulpverlening, zaaknr 621467, 20200721 1 document

Brf Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Zomerbrief 2020, zaaknr 621578, 20200721 1 document

Brf VNG, Rapport AEF Financiële consequenties corona, zaaknr 621463, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-049, Stand van zaken Omgevingswet - juli 2020, zaaknr 621171, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-046, Actieplan toegankelijk stemmen, zaaknr 621056, 20200720 1 document

Brf PerSaldo, Uitkomsten corona enquête achterban, zaaknr 620765, 20200630 1 document

Lbr VNG 20-045, Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging, zaaknr 620756, 20200630 1 document

Brf K.M., Sinterklaasintochten, zaaknr 620602, 20200629 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Update campagne #500kinderen, zaaknr 620601, 20200629 1 document

Lbr VNG 20-043, Stvzkn aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds, zaaknr 620506, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-041, Sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed vastgesteld, zaaknr 620595, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-037, Stvzkn nieuwe wet inburgering, zaaknr 620504, 20200625 1 document

Brf gem Noordoostpolder, Oproep motie VNG financiën invoering Omgevingswet, zaaknr 620582, 20200625 1 document

Brf ECIO, Verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking, zaaknr 619980, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-056, Coronacrisis nr 17, zaaknr 621546, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-052, Coronacrisis nr 16, zaaknr 621304, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-047, Coronacrisis nr 15, zaaknr 621030, 20200720 1 document

Lbr VNG 20-044, Coronacrisis nr 14, zaaknr 620672, 20200629 1 document

Lbr VNG 20-040, Coronacrisis nr 13, zaaknr 620277, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-039, Gezamenlijke vragenlijst vng en vakbonden, zaaknr 620276, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-033, Meerjarige transitiestrategie Common Ground, zaaknr 620191, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-026, Verbinden met schulden, zaaknr 619832, 20200611 1 document

Lbr VNG 20-014, Coronacrisis update nr 5, zaaknr 617177, 20200420 1 document

Brf Let's Talk About Tech, Oproep tot uitstel 5G, zaaknr 616929, 20200414 1 document

Brf Stichting Vluchteling e.a., 100 gemeenten steunen oproep opvang vluchtelingenkinderen, zaaknr 619442, 20200602 1 document

Lbr VNG 20-029, Coronacrisis nr 11, zaaknr 619681, 20200608 1 document

Lbr VNG 20-027, Verlenging activiteiten Visitatiecie Financiele Beheersbaarheid Sociaal Domein, zaaknr 619650, 20200608 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Ontwikkelingen campagne #500kinderen, zaaknr 619683, 20200608 1 document

Lbr VNG 20-025, coronacrisis nr 10, zaaknr 619409, 20200602L 1 document

Lbr VNG 20-022, Voortgang en resultaat samenwerking in de waterketen, zaaknr 619098, 20200528 1 document

Lbr VNG 20-023, Coronacrisis nr 9, zaaknr 619097, 20200528 1 document

Lbr VNG 20-015, Lachgas, zaaknr 618854, 20200518 1 document

Lbr VNG 20-021, Coronacrisis nieuwsbrief nr-8, zaaknr 618912, 20200518 1 document

Lbr VNG 20-018, Coronacrisis update nr 7, zaaknr 618527, 20200511 1 document

Brf groep Van Gils, corona politiek, zaaknr 618250, 20200507 1 document

Brf Zorgbelang Overijssel, Eerste rapportage meldpunt gevolgen corona, zaaknr 618479, 20200507 1 document

Brf Sportvisserij Oost Nederland, Terugdringen loodgebruik in sportvisserij, zaaknr 618212, 20200507 1 document

Brf Stichting Leven met de Aarde, Samenwerken in en na coronatijd, Wereldaardedag, zaaknr 617198, 20200430 1 document

Brf Lobby Lokaal, Tegenmacht digitale democratie, zaaknr 617462, 20200430 1 document

Brf LKCA, OPROEP laat de jeugd weer buiten kunst maken, zaaknr 617947, 20200428 1 document

Lbr VNG 20-017, Coronacrisis update nummer 6, zaaknr 617807, 20200428 1 document

Brf LODON, Financieel overzicht en jaarverslag 2019, 20200423 1 document

Brf OD IJsselland, Informatie voortgang werkzaamheden tijdens corona, zaaknr 617190, 20200420 1 document

Brf St ESZS, Waarschuwing voor alle scheidende ouders, zaaknr 617118, 20200416 1 document

Lbr VNG, Coronacrisis update nr 4, zaaknr 616930, 20200414 1 document

Brf LVKK en LSA, Corona - aandacht voor bewonersinitiatieven, zaaknr 616763, 20200409 1 document

Brf gemeente Beesel, Werkwijze verkrijgen suppletie-uitkering, zaaknr 616608, 20200409 1 document

Brf Lokaal Belang Barneveld, Dringend vezoek uitstel proces RES, 616515, 20200406 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Update 500 kinderen Griekenland, zaaknr 616516, 20200406 1 document

Lbr VNG 20-012, Update coronacrisis, zaaknr 616624, 20200406 1 document

Lbr VNG, Voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging bouwen, zaaknr 616644, 20200406 1 document

Lbr VNG 20-011, Position paper dienstverlening, zaaknr 616548, 20200402 1 document

Lbr VNG 20-010, Update ontwikkelingen coronacrisis, zaaknr 616325, 20200330 1 document

Lbr VNG 20-009, Handreiking wie vooraf goed oplet, zaaknr 616287, 20200330 1 document

Brf Koninklijke INRetail, Dringende oproep - Help winkelondernemers overleven, zaaknr 616250, 20200326 1 document

Brf Steenwijkerland, Reactie op kaderbrief Omgevingsdienst IJsselland 2021, zaaknr 616107, 20200323 1 document

Brf indiener, Energietransitie, zaaknr 616099, 20200323 1 document

Lbr VNG 20-008, Gevolgen uitbraak coronavirus voor gemeenten en VNG, zaaknr 615981, 20200323 1 document

Lbr VNG 20-007, Digitale inclusie, zaaknr 615941, 20200323 1 document

Brf VHG, Oproep tot vergroenen, zaaknr 615829, 20200317 1 document

Brf Stop5GNL, Kort geding tegen de Nederlandse Overheid om 5G te stoppen, zaaknr 615837, 20200316 1 document

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, VN-verdrag, zaaknr 615763, 20200316 1 document

Brf PerSaldo, Informatiebrief PGB, zaaknr 615547, 20200310 1 document

Lbr VNG 20-006, Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies, zaaknr 615265, 20200302 1 document

Brf RLG, Real Life Gaming, zaaknr 615065, 20200227 1 document

Brf Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2019, zaaknr 614667, 20200224 1 document

Lbr VNG 20-005, Stand van zaken implementatie abonnementstarief Wmo, zaaknr 614775, 20200224 1 document

Brf Adviespraktijk voor Bouwkunst Energie en Milieu, Diepe Geothermie, zaaknr 614798, 20200224 1 document

Brf Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, Visitatierapport Vechthorst, zaaknr 614977, 20200224 1 document

Lbr VNG 20-004, Ondersteuning lokale preventieakkoorden, zaaknr 614852, 20200224 1 document

Brf LSAB, Publicatie Landingsplaats voor de Omgevingswet, zaaknr 614333, 20200211 1 document

Brf VR IJsselland, Publieksjaarverslag 2019 VR IJsselland, zaaknr 613723, 20200130 1 document

Brf Werkgroep project Veldkampje Oudleusen, Maatschappelijke invulling Veldkampje 5 Oudleusen, zaaknr 596545, 20200109 1 document

Brf Stichting EHS, 5G en Gezondheid, zaaknr 612469, 20200109 1 document

Brf Let's Talk About Tech-StopUMTS-Stichting EHS, Informatiemap 5G en Gezondheid, zaaknr 612252, 20200109 1 document

Lbr VNG 19-110, Brief Wvggz, zaaknr 612384, 20200107 1 document

Brf Prov Overijssel, Vorm van toezicht op begroting 2020, zaaknr 611975, 20200106 1 document

Brf Partij voor de bomen, Persbericht, zaaknr 612730, 20200106 1 document

Brf Holla Advocaten, Bezwaar namens TPSolar tegen besluit zonnepark Hooiweg, zaaknr 621819, 20200806 1 document

Brf Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Zienswijze begroting 2021 2024, zaaknr 625589, 20201026 (te betrekken bij de behandeling van de begroting) 1 document

Brf Ondernemingsraad Dalfsen, Bezuinigingen op personeelsvoorzieningen, zaaknr 625449, 20201026 (te betrekken bij de behandeling van de begroting) 1 document

Brf Sprankel! Onderwijs en Opvang, Bezwaar tegen opheffing gemeentelijke logopedie, zaaknr 625637, 20201026 (te betrekken bij de behandeling van de begroting) 1 document

Brf Doomijn Kinderopvang, Bezuiniging preventieve logopedie, zaaknr 625632, 20201026 (te betrekken bij de behandeling van de begroting) 1 document

Brf CBS De Spiegel, Bezuiniging logopedie, zaaknr 625631, 20201026 (te betrekken bij de behandeling van de begroting) 1 document

Brf PCO-Nieuwleusen, Voorgenomen bezuiniging preventieve logopedie, zaaknr 625630, 20201026 (te betrekken bij de behandeling van de begroting) 1 document

Brf Basisschool St. Cyriacus, Bezuiniging logopedie, zaaknr 625066, 20201015 (te betrekken bij de behandeling van de begroting) 1 document