Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2024

Brf Platform Overijssel, Vragen over OD IJsselland 1 document

Brf inwoners, Dynamische verlichting Snelfietsroute 1 document

Brf inwoner, Woningnood 1 document

Brf Raad van State, Beroep 24e herz. BP Kernen Burg. Backxlaan 1 document

Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan recreatieterreinen en recreatiewoningen 4 documenten

Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Oosterdalfsen-Noord 7 documenten

Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, 25 herziening, Hoogspanningsmasten 5 documenten

Zienswijzen ontwerp 9e Verzamelplan Buitengebied 8 documenten

Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Waterinkweg, Lemelerveld 9 documenten

Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Kernen 2022 55 documenten

Brf Leis, Bewonersverzoek tot verlenging van oplevering opdracht Dalfserveld-West 2 documenten

Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, 30e herziening 1 document

Lbr VNG, 24-004, Wijziging model verordening rechtspositie raads-en-commissieleden en model regeling rechtspositie burgemeester en wethouder 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Kadernota begroting 2025 1 document

Brf Omgevingsdienst IJsselland, Kaderbrief begroting 2025 1 document

Brf RTV Vechtdal, Update vorming streekomroep 1 document

Brf inwoners, Bezwaarschrift Omgevingsvergunning Lindeboom 2 documenten

Lbr VNG, Spreidingswet en Oekraïne-opvang 1 document

Brf Team Zorgbelang, Meldpunt Zorg en Leefbaarheid Overijssel 1 document

Lbr VNG, 24-001, WOZ-bezwaar 1 document

Rapport armoedefonds - De impact van voortdurende armoede op hulporganisaties in Nederland 1 document